Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2014

sorrelhorse
6371 cd65 390
Reposted fromnarkomanka narkomanka viastylte stylte
sorrelhorse
7037 cc8d 390
Winter is Coming...
Reposted frommistic mistic viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
5272 d5fc 390
Reposted fromekelias ekelias viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
9382 a9a4 390
Reposted fromerial erial viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
9394 75c2 390
Reposted fromerial erial viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
sorrelhorse
Reposted fromlugola lugola viajadzka jadzka
sorrelhorse
7031 d545 390
Reposted fromgoaskalice goaskalice viajadzka jadzka
sorrelhorse
Pomożesz komuś, doradzisz, wesprzesz. A gdy ten się podniesie z dna bezkresnej rozpaczy na wyżyny euforii spowodowanej szczęściem i dobrym humorem, gdy ty będziesz potrzebował pomocy, bo życie znowu dało ci kopa w dupę, zapomni o tobie, a nawet jeśli nie to zignoruje twoje wołanie o pomoc, gdyż uzna, że to nie jego sprawa. 
— przemyślenia
Reposted fromnattsu nattsu viajadzka jadzka

July 09 2014

4895 b94f 390
Reposted fromwestwood westwood viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
sorrelhorse
4255 c9aa 390
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viacytaty cytaty
8374 dce5 390

Zdzisław Beksiński

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
4618 0250 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viasmutnazupa smutnazupa
sorrelhorse
Reposted fromzielono zielono viafuuuuuuuuuu fuuuuuuuuuu
sorrelhorse
4750 86f3 390
sorrelhorse
Cause I was filled with poison, but blessed with beauty and rage.
— ldr
Reposted byRainbowDash RainbowDash

May 10 2014

sorrelhorse
5443 014c 390
Reposted frompesy pesy viaKaroDred KaroDred
sorrelhorse
7971 c681 390
Reposted fromfelicka felicka viaKaroDred KaroDred

May 09 2014

sorrelhorse
8487 8e70 390
Święto ciała które je oddycha
i wydala i które nie wie o sobie

ani o mnie a za nas dwoje życje
dozgonnie wdzięczny jak ciało

które mnie nie wydało śpię cały
w sobie nic sobie z siebie robię

A.D.Liskowacki

April 15 2014

sorrelhorse
4262 169c 390
Reposted fromPeaceInHeart PeaceInHeart viastylte stylte
sorrelhorse
7052 c03c 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl